full screen header

Book of the month

Michael Mortimer är en psedonym för författarduon Daniel Sjölin och Jerker Virdborg. Jag har läs de två första och precis börjat på den tredje som nyligen släppts, det planeras sex böcker i denna serie. Böckerna är en blanding av äventyr och naturvetenskap och handlar om universitetstudenten Ida som hamnar i ett rafflande äventyr genom europa efter att ha fått ett mystiskt samtal av sin mormor om att ta hand om en märklig ask. Parallellt får man läsa om Linnés lärjunge Daniel Solander som gör ett märkligt fynd på Nya Zeeland år 1769.

I första boken jagas Ida i högt thrillertempo genom Norrland, Finland och in i Ryssland, mot sin hemlighetsfulla mormor. På vägen har hennes fosterfar Lasse anslutit.

I andra boken  lyckas Ida och Lasse ta sig vidare till Moskva och hittar Idas mormor Alma. De har fått med sig delar av fosilen kallad jungfrustenen inte riktigt följer de naturvetenskapliga lagarna.

Äventyret fortsätter i tredjeboken med två systerur som när de stannar verkar orsaka fruktansvärda olyckor..

Denna korta resume kanske verkar flummig, men böckerna är väldigt spännande och välskrivna. 
Böckerna passar dig som uppskattar tex Dan Brown. 

 
 
//Michael Mortimer is a psedonym for the authoring duo Daniel Sjölin and Jerker Virdborg. I have read the first two and just started on the third thats recently was released, six books is planed in this series. The books are a mix of adventure and science and is about  the University student Ida that ends up in a thrilling adventure through Europe after receiving a mysterious call from her grandmother to take care of a strange box. In parallel, the reader will learn about Carl vonLinnés disciple Daniel Solander who do a remarkable find on New Zealand in the 1769th.
 
In the first book Ida is hunted in a high thriller pace through northern Sweden, Finland and into Russia, to her mysterious grandmother. On the way, her foster father Lasse joined.
 
In the second book Ida and Lasse go on to Moscow and find Ida's grandmother Alma. They have brought with them parts of a fosil called "the virgin stone" (direct translated from Swedish) that does not really follow the scientific laws.
 
The adventure continues in the third book with two pocket watches that when they stops seem to cause terrible accidents ..
 
This brief resume may seem fuzzy, but the books are very exciting and well written. The books suit those who appreciate such as authors like Dan Brown.
 

Stay alive

Det dyker upp en hel del intressanta filmer nu i vinter som jag längtar efter att se. En av dessa är den avslutande delen i The Hunger Games, Mockingjay del 2. Jag har läst och lyssnat på alla böcker flera gånger så det ska bli kul att se slutet nu. Jag gillar den första boken absolut bäst, i den sista känner man väldigt mycket missmod. 
 
//It's gona pop up a lot of interesting films this winter that I want to see. One of these is the final part of The Hunger Games, Mockingjay part 2. I have read and listened to all the books several times so it will be fun to see the end now. I like the first book the best, in the last one you feel very discouraged.
 
Illustration done in photoshop with a wacom tablet. 
Digital Art - Illustration - Jennifer Lawrence - Katniss Everdeen - Mockingjay - Movie - Photoshop - The Hunger Games - Wacom
6