full screen header

Pirates of the rings

I kursen digital bildhandering på utbildningen i 3D och animation fick vi i uppgift att göra en filmaffisch med hjälp av ett fotomontage. Jag valde att göra en piretsaffisch med en tvist.. Hela bilden består av 14 separata bilder. Se originalet nedan samt delar av de använda bilderna. 
 
//In one of the courses I hade in 3D and Animation we were asked to do a movie poster with a photo montage. I chose to do a pirets poster with a twist .. The whole image consists of 14 separate images. See the original picture below, and parts of the used photos.
 
 
The original picture and some of the pictures I used in the montage. 
 
Digital Art - Digital photo - Photomontage - Photoshop - Wacom